صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 19:30 الی 20:55 به مدت 85 دقیقه

رمضان؛ ماه رحمت، برکت، معرفت

موضوع برنامه از تو به یک اشاره: ماه مبارک رمضان هم سفر است و هم سفره
کارشناس: آیت الله ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه بجنورد

مرتبط با این