صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 19:30 الی 20:55 به مدت 85 دقیقه

آثار مثبت روزه داری

موضوع برنامه از تو به یک اشاره : آثار مثبت روزه داری
یکی از آثار مثبت روزه داری، افزایش آستانه صبر و تحمل انسان در برابر سختی ها و مشکلات است؛ چنانچه اگر یک روز روزه بود؛ چند روز افطار این آستانه تحمل بالا نمی رفت و در مواجه با موانع توانمندی ها افزون نمی شد

مرتبط با این