قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم

استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم

1399/03/02
|
07:17
دسترسی سریع
قدر قرآن