قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل قرآن کریم، جز بیست و ششم

استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

موضوع برنامه: ترتیل قرآن کریم، جز بیست و ششم استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

1397/03/21
|
06:16
دسترسی سریع
قدر قرآن