قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل جز بیست و پنجم قرآن

استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

موضوع برنامه: ترتیل جز بیست و پنجم قرآن استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

1397/03/20
|
05:48
دسترسی سریع
قدر قرآن