قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل جزء بیست و سوم قرآن

استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

موضوع: ترتیل جزء بیست و سوم قرآن استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

1397/03/18
|
07:29
دسترسی سریع
قدر قرآن