قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل جز بیستم قرآن کریم

استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

موضوع برنامه: ترتیل جز بیستم قرآن کریم استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

1397/03/15
|
07:55
دسترسی سریع
قدر قرآن