رد پای حادثه : جمعه ها از ساعت 22:05 تا 23 به مدت 55

رادیو ایران

رد پاي حادثه

ماجرای تله اینترنتی برای خانم ها

اول ماجرا همیشه خوب و معمولی است و پیشنهاد کار مدلینگ به خانم ها در فضای مجازی می شود اما بعد ....

ماجرا از یک گشت و گذار ساده اینترنتی شروع شد. از تعریف و تمجیدهای ساده همیشگی و بعد هم رسیدن به عکس های خصوصی.
اول داستان همیشه خوب و معمولی بود و قراربود وارد کار مدلینگ شود . قصه خوب پیش می رفت تا اینکه اولین عکس بدون پوشش را ارسال کرد و بعد هم ادامه داستان ...
در برنامه رد پای حادثه کارشناسان توضیح می دهند....

1397/11/09
|
07:49
دسترسی سریع
رد پای حادثه