روز انتخاب جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

رادیو ایران

روز انتخاب

انتخابات در وضعیت امنیتی خوبی برگزار شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت گزارش های رسیده از شعب و استانها در فرصت قانونی بررسی می شود.

عباسعلی کدخدایی می گوید

1396/02/30
|
10:07
دسترسی سریع
روز انتخاب