روز انتخاب جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

رادیو ایران

روز انتخاب

انتخابات جمهوری اسلامی یک رویداد مهم

تبیین اهمیت انتخابات در رادیو ایران

در برنامه روز انتخاب ، دکتر کاشانی کارشناس سیاسی از اهمیت انتخابات می گوید

1396/02/29
|
17:56
دسترسی سریع
روز انتخاب