صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

چه کسی پاسخگوی مشکلات درمانی روستاهای استان گلستان است ؟!
مردم مشکلات خود را چگونه مطرح کنند ؟؟؟

مرتبط با این