صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

چکیده:
پیگیری مشکل یکی از شنونده ها که اذعان داشتند : برای ثبت نام دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان آزمون ورودی گذاشته شده ولی قبل از جواب آزمون مبلغ ثبت نام را از ما گرفته اند .

مرتبط با این