صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

80 واحد سیار دندانپزشکی در سراسر ایران به صورت رایگان به محرومان کشور خدمات درمانی میدهد.

مرتبط با این