صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

گزارشی کامل از نحوه ثبت نام و دریافت یارانه تازه متولدین و دلیل پرداخت نکردن بعض از این یارانه ها

مرتبط با این