صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

توضیح مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درباره دلیل حذف آبونمان از قبوض گاز و جایگزینی هزینه خدمات مستمر در گفتگوی اختصاصی با صفحه من .

مرتبط با این