صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

توضیحات تکمیلی و جامع سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره قانون خرید و کسر خدمت فرزندان ایثارگران و پاسخ به مهمترین سؤالات شما

مرتبط با این