صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

وقتی چراغ راهنمایی و رانندگی زرد است پشت خط ایست توقف کنیم ؛ عبور از آن = جریمه 100 هزار تومانی

مرتبط با این