صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 تا 19:45 به مدت 40 دقیقه

برخی افراد فاقد وظیفه شغلی در فدراسیون هستند

موضوع برنامه: بررسی اخراج 17 کارمند فدراسیون ژیمناستیک
کارشناس: دکتر زهرا اینچه درگاهی رییس فدراسیون ژیمناستیک

مرتبط با این