صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 تا 19:45 به مدت 40 دقیقه

باشگاه نفت تهران و کشمکش های موجود آن

بخشی از برنامه ی «وقت اضافه» رادیو ایران به باشگاه نفت تهران و کشمکش های موجود آن اختصاص داده شد.

مرتبط با این