صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 تا 19:45 به مدت 40 دقیقه

دکتر قراخانلو رئیس سابق کمیته ملی المپیک در ورزش ایران گفت

برای ریاست کمیته ملی المپیک باید بدنبال افراد سالم و پاک دست بگردیم/فضا بگونه ای است که بهتر است امثال من وارد آن نشوند/ طرف خودش با دخالت دولت انتخاب شده حال میگوید چرا دولت دخالت میکند!

مرتبط با این