صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 تا 19:45 به مدت 40 دقیقه

سردار آذرنوش رییس سازمان بسیج ورزشکاران در ورزش ایران

به او مدال پهلوانی اهدا خواهد شد

مرتبط با این