صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 تا 19:45 به مدت 40 دقیقه

اقدامات اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه در خصوص زلزله اخیر این منطقه

موضوع: اقدامات اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه در خصوص زلزله اخیر این منطقه
کارشناس: حسینی مدیر کل ورزش و جوانان کرمانشاه

مرتبط با این