صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 تا 19:45 به مدت 40 دقیقه

همچنان بر گفته خود پایبندم، مهدی تاج را فوتبالی نمی دانم

موضوع: شکایت فدراسیون از دروازه بان پر سابقه فوتبال ایران
کارشناس: نادر فریاد شیران دروازه بان پر سابقه فوتبال ایران

مرتبط با این