وقت اضافه جمعه ها از ساعت 18 تا 19 به مدت 60

رادیو ایران

وقت اضافه

بدهی های باشگاه ها و رویکرد AFC برای حرفه ای شدن

بررسی پرونده حرفه ای باشگاه های کشور

موضوع: بررسی پرونده حرفه ای باشگاه های کشور
کارشناس: سهیل مهدی مسئول صدور مجوز باشگاه های کشور

1396/08/15
|
09:25
دسترسی سریع
وقت اضافه