صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 19:05 تا 20:00 به مدت 50 دقیقه

بررسی پرونده حرفه ای باشگاه های کشور

موضوع: بررسی پرونده حرفه ای باشگاه های کشور
کارشناس: سهیل مهدی مسئول صدور مجوز باشگاه های کشور

مرتبط با این