صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 19:05 تا 20:00 به مدت 50 دقیقه

شهرآورد 85 تحلیل آسیب شناسی

موضوع: شهرآورد 85 تحلیل آسیب شناسی
کارشناس: فتاحی رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ

مرتبط با این