صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

هنرهای دستی از جمله هنرهایی است که به شکل خیلی فراوان با زندگی مردم گره خورده است،

هنرهای دستی از جمله هنرهایی است که به شکل خیلی فراوان با زندگی مردم گره خورده است، اینگونه هنرها به نوعی با اقتصاد عجین شده و ضمن آنکه برای بسیاری منبع درآمدی محسوب می شود، جغرافیا، فرهنگ و شرایط زیستی مردم را نیز نشان میدهد. از یاد رفتن این هنرها می تواند لطمه هایی به کشور وارد سازد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ برنامه «کافه هنر» رادیو ایران با توجه به اهمیت این موضوع با «سید رضا صائمی» کارشناس و منتقد در این خصوص گفت و گو کرده است.
وی در بخشی از سخنانش به عدم آشنایی نسل جوان با این هنرها پرداخت و در این باره گفت: علت اصلی و بخش مهم این مغفول بودن ها به دلیل عدم آشنایی نسل جوان با این هنرها است. رسانه های مختلف ارتباطی می توانند با ساخت و تولید آثار مستندگونه در معرفی اینگونه هنر و آثار نقش مهم و موثری ایفا کنند...

مرتبط با این