صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تداوم برگزاری جشنواره ها در کشور، ضروری است یا خیر؟

محمدرضا لطفی کارگردان و منتقد در برنامه «کافه هنر» درباره ضرورت تداوم برگزاری جشنواره ها در کشور سخن گفت.

مرتبط با این