صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تطهیر نمودن شخصیت های منفی در آثار سینمایی،اتفاق درستی است؟

مریم فرضی روانشناس در برنامه «کافه هنر» رادیو ایران؛ تطهیر نمودن شخصیت های منفی در آثار سینمایی را مورد بررسی قرار می دهد.

مرتبط با این