کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

شخصیت های منفی توانایی گرایش به صفات مثبت را دارند

تطهیر نمودن شخصیت های منفی در آثار سینمایی،اتفاق درستی است؟

مریم فرضی روانشناس در برنامه «کافه هنر» رادیو ایران؛ تطهیر نمودن شخصیت های منفی در آثار سینمایی را مورد بررسی قرار می دهد.

1397/04/16
|
07:00
دسترسی سریع
کافه هنر