صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

هنر آموختنی است یا وراثتی و مادرزادی؟

برنامه «کافه هنر» با نگاهی به زندگی استاد عزت اله انتظامی و ارائه نظرات و دیدگاه های هنرمندان و فرهیختگان به طرح این پرسش می پردازد که هنر آموختنی است یا وراثتی و مادرزادی؟

مرتبط با این