صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دغدغه های تولید کنندگان بازی های رایانه ای

«حسین احمدی» یکی از تولیدکنندگان بازی های رایانه ای در برنامه «کافه هنر» به شرح فعالیت های حرفه خود پرداخت.

مرتبط با این