صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

سواد رسانه ای و ضرورت توجه به آن

امید مسعودی استاد دانشگاه و دکترای علوم ارتباطات در برنامه «کافه هنر» بحث سواد رسانه ای و ضرورت توجه به آن را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این