صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

گوش موسیقیایی و ویژگی یک موسیقی خوب

فرخ مظهری نوازنده پیشکسوت تار و وحید تاج خواننده در برنامه «کافه هنر» درباره گوش موسیقیایی و ویژگی یک موسیقی خوب توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

مرتبط با این