صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

سرنوشت صنایع دستی ایران به چه سمت و سویی خواهد کرد؟

«حجت اله مراد خانی» کارشناس و استاد دانشگاه در برنامه «کافه هنر» به صنایع دستی ایران و سرنوشت آن پرداخت.

مرتبط با این