صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

فرش، از زمره ترین صنایع دستی ایران

برنامه «کافه هنر» رادیو ایران در قالب یک گزارش به صنعت فرش، واردات آن و معیشت هنرمندان این حوزه پرداخت.

مرتبط با این