کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

وارادت فرش در ایران بسیار اندک است

فرش، از زمره ترین صنایع دستی ایران

برنامه «کافه هنر» رادیو ایران در قالب یک گزارش به صنعت فرش، واردات آن و معیشت هنرمندان این حوزه پرداخت.

1397/03/14
|
07:33
دسترسی سریع
کافه هنر