صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

جایگزینی واژه های پارسی به جای کلمات بیگانه

«شیما شریفی» عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی؛ در برنامه «کافه هنر»، در خصوص معادل سازی واژه ها؛ تازه ترین اطلاعات را تقدیم علاقمندان کرد.

مرتبط با این