کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

جایگزینی واژه های پارسی به جای کلمات بیگانه

جایگزینی واژه های پارسی به جای کلمات بیگانه

«شیما شریفی» عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی؛ در برنامه «کافه هنر»، در خصوص معادل سازی واژه ها؛ تازه ترین اطلاعات را تقدیم علاقمندان کرد.

1397/02/30
|
07:53
دسترسی سریع
کافه هنر