صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

فرصت ها غنمیت است، همچنان علاقمند آموختن هستم

تینا میرکریمی گزارشگر رادیو ایران گزارشی را از نمایشگاه خطاشی «داوود حیدری» هنرمند و گوینده پیشکسوت رادیو؛ تقدیم علاقمندان کرد.

مرتبط با این