کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

خانه ای که قدمت 400 ساله دارد

خانه شیخ بهایی اصفهان و معماری هنرمندانه

برنامه ی «کافه هنر» در قالب یک گزارش خانه شیخ بهایی اصفهان از زبان مالک آن شرح می دهد.

1397/02/08
|
07:41
دسترسی سریع
کافه هنر