کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

از این پس به جای سرفینگ؛ از واژه موج سوار استفاده کنیم

واژه گزینی برای ورزش سرفینگ

شیما شریفی عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی در برنامه کافه هنر به شرح وازه های تصویب شده برای اصطلاح ورزش سرفینگ پرداخت.

1397/02/02
|
08:32
دسترسی سریع
کافه هنر