صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

واژه گزینی برای ورزش سرفینگ

شیما شریفی عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی در برنامه کافه هنر به شرح وازه های تصویب شده برای اصطلاح ورزش سرفینگ پرداخت.

مرتبط با این