صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

«در گلستانه» سهراب سپهری با دکلمه ی خسرو شکیبیا

برنامه «کافه هنر» رادیو ایران با شعری از سهراب سپهری، شنوندگان را با خود به دنیای خیال برد.

مرتبط با این