صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ضرورت کلاسیک خوانی و ضرورت بازگشت به آن

«گیتی محمدی» گزارشگر رادیو ایران؛ در برنامه «کافه هنر» در راستای ضرورت کلاسیک خوانی و ضرورت پرداخت به آن، با دو تن از کارشناسان گفت و گو کرده است.

مرتبط با این