صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ضرورت مطالعه ادبیات کلاسیک

شهرام ناظری هنرمند صاحب نام ایرانی در برنامه «کافه هنر» از ضرورت نگاه مهربان به شاهنامه فردوسی گفت.

مرتبط با این