صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

میزان مطالعه در ایران به چه علت پایین است؟

«مصطفی رحماندوست» شاعر در برنامه «کافه هنر» این موضوع را واکاوی و بررسی کرد.

مرتبط با این