صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 60 دقیقه

شخصیت و آثار استاد بدیع زمان فروزان فر

دکتر محمدرضا موحدی عضو هیات علمی پزوهشگاه علوم انسانی به بررسی شخصیت استاد بدیع زمان فروزان فر (از چهره‌های بزرگ پژوهش ادبیات فارسی) پرداخت

مرتبط با این