صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

سال 96، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چه گذشت؟

«اشرف بروجردی» رییس سازمان اسناد و کتابخانه ایران، در برنامه «کافه هنر» به بررسی عملکرد این سازمان در سال 96 پرداخت.

مرتبط با این