صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

آسیب شناسی آموزشگاه های بازیگری

محمدحسین لطفی کارگردان ایرانی در برنامه «کافه هنر» آموزشگاه های بازیگری را مورد بررسی و کنکاش قرار داد.

مرتبط با این