کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 60 دقیقه

رادیو ایران

كافه هنر

آموزشگاه های بازیگری در پاسخ به نیاز جامعه به وجود آمده است

آسیب شناسی آموزشگاه های بازیگری

محمدحسین لطفی کارگردان ایرانی در برنامه «کافه هنر» آموزشگاه های بازیگری را مورد بررسی و کنکاش قرار داد.

1396/12/08
|
07:44
دسترسی سریع
کافه هنر