صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اجرای موسیقی سنتی از کشور ترکیه در اولین برنامه از چهارمین روز سی و سومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر( ارکان اوگر، اسماعیل حکی)

موضوع: اجرای موسیقی سنتی از کشور ترکیه در اولین برنامه از چهارمین روز سی و سومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر( ارکان اوگر، اسماعیل حکی)
کارشناس: ارکان اوگر یکی از نوازندگان مطرح در ترکیه

مرتبط با این