کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 60 دقیقه

رادیو ایران

كافه هنر

به جای تکنیک، از واژه فن استفاده کنیم

واژه هایی که با اصطلاح تکنیک ساخته شده است

کارشناس: شیما شریفی عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

1396/10/18
|
12:29
دسترسی سریع
کافه هنر