صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

موسیقی های برداشت شده از اشعار شاعرانی نظیر حضرت مولانا و سعدی شیرازی

موضوع: موسیقی های برداشت شده از اشعار شاعرانی نظیر حضرت مولانا و سعدی شیرازی
کارشناس: پوریا حیدری آهنگساز

مرتبط با این