صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

گفت و گو با زهرا اعظمی گزارشگر مرکز کرمانشاه

آب آشامیدنی، غذا، وسایل گرمایشی، نیاز مهم مردم کرمانشاه

مرتبط با این