صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

بررسی دلایل افزایش میزان مخاطبان تئاتر

موضوع: بررسی دلایل افزایش میزان مخاطبان تئاتر
کارشناس: شریعتی رییس مجموعه تئاتر شهر

مرتبط با این